جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد– فریبا مهماندوست

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد– فریبا مهماندوست


اعلام دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان: مدلسازی فیزیک­ سنگی در یکی از مخازن کربناته جنوب غرب ایران

دانشجو: فریبا مهماندوست

استاد/اساتید راهنما: دکتر سهیلا اصلانی- دکتر محمد امامی نیری

تاریخ: سه­ شنبه،۲ بهمن 1397

زمان: 2 عصر

مکان: اتاق 9 دانشکده مهندسی معدن