جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد– محمدمهدی ازوار

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد– محمدمهدی ازوار


اعلام دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان: توسعه الگوریتم تعیین ماتریس ارتباط مدارهای خردایش در شبیه‌ساز BMCS، تحت محیط ویندوز

دانشجو: محمدمهدی ازوار

استاد/اساتید راهنما: دکتر اکبر فرزانگان

تاریخ: شنبه، 25 خرداد 1398

زمان: 2.5 عصر

مکان: اتاق 9 دانشکده مهندسی معدن