جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد- امید احمدی هاشم آبادی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد- امید احمدی هاشم آبادی


97/4/24

اعلام دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
عنوان: حذف آهن از نمونه باطله معدن خاک نسوز سمیرم
دانشجو: امید احمدی هاشم آبادی
اساتید راهنما: دکتر سید ضیاء الدین شفائی و دکتر محمد نوع پرست
استاد مشاور: دکتر گلناز جوزانی کهن
تاریخ: چهارشنبه، 27 تیر 1397
زمان: 7 بعدازظهر
مکان: اتاق 3 دانشکده مهندسی معدن