جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد-بهروز ظهوری

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد-بهروز ظهوری


اعلام دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان: طراحی سیستم اطلاعات مدیریت معدن چغارت

دانشجو: بهروز ظهوری

اساتید راهنما: دکتر علی اصغر خدایاری و دکتر علیرضا یاراحمدی بافقی

تاریخ: سه‏ شنبه، 3 مهر 1397

زمان: 8:30 صبح

مکان: اتاق 9 دانشکده مهندسی معدن