جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد-سودابه ملکی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد-سودابه ملکی


علام دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان: سنتز نانوذرات کامپوزیت اکسید آهن مغناطیسی-کربن بلک و بررسی مکانیزم جذب و واجذب عناصر نادرخاکی از محلول‌های سنتزی

دانشجو: سودابه ملکی

اساتید راهنما: دکتر هادی عبداللهی، دکتر هانی صیاحی

استاد مشاور: دکتر مهدی قراباغی

تاریخ: یکشنبه، 30 دی 1397

زمان: 3 عصر

مکان: اتاق 9 دانشکده مهندسی معدن