جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد- سیوان قبادی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد- سیوان قبادی


عنوان: ارائه مدلی مبتنی بر شبکه عصبی مصنوعی به منظور تعیین مقدار بهینه تزریق CO2 زیر سطحی

دانشجو: سیوان قبادی

اساتید راهنما: دکتر عباس مجدی / دکتر ابوالفضل عبداللهی پور

اساتید مشاور: دکتر سامان جهان بخشی

تاریخ: شنبه، ۲۸ بهمن‌ماه ۱۴۰۲

زمان: ساعت 13

مکان: اتاق 1 دانشکده مهندسی معدن