جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد - صمد بخشیپور

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد - صمد بخشیپور


97.3.28

عنوان : مطالعات دورسنجی و ژئوشیمیایی در منطقه میوه رود - استرقان با هدف اکتشاف مناطق طلادار

دانشجو: صمد بخشی پور

اساتید راهنما: دکتر سهیلا اصلانی (اول)، دکتر شهره حسن پور (دوم)

اساتید مشاور: دکتر گلناز جوزانی کهن (اول)، دکتر عباس بحرودی (دوم)

تاریخ: سه شنبه، 29 خرداد 1397

زمان: 10 – 12

مکان: کلاس 9 دانشکده مهندسی معدن