جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فاطمه تقوی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فاطمه تقوی


اعلام دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 

عنوان: بررسی تاثیر نانوحباب بر فلوتاسیون ستونی ذرات نرمه فسفات اسفوردی 

دانشجو: فاطمه تقوی

استاد راهنما: دکتر محمد نوعپرست

استاد مشاور: دکتر ضیاالدین پورکریمی

تاریخ:  شنبه 30 شهریور 98

زمان: 3 عصر 

مکان: اتاق 2 دانشکده مهندسی معدن