جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد- فرهاد حسین فشمی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد- فرهاد حسین فشمی


اعلام دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان: شستشوی نمونه باطله زغال­سنگ معدن آق­دربند

دانشجو: فرهاد حسین فشمی

اساتید راهنما: دکتر محمد نوع پرست و دکتر ضیاءالدین شفائی

تاریخ: شنبه، 29 دی 1397

زمان: 4.30 عصر

مکان: اتاق 9 دانشکده مهندسی معدن