جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد- محسن فتاحپور

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد- محسن فتاحپور


97/3/21

اعلام دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان: پرعیار سازی تیتانیوم دی اکسید از سرباره آهن

دانشجو: محسن فتاحپور

اساتید راهنما: دکتر محمد نوع­پرست، دکتر سید ضیاءالدین شفایی

استاید مشاور: دکتر مهدی قراباغی، دکتر گلناز جوزانی کهن

تاریخ: سه شنبه، 29 خرداد 1397

زمان: 2 عصر

مکان: اتاق 9 دانشکده مهندسی معدن