جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد- محسن چمنت

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد- محسن چمنت


اعلام دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان: فرآوری نمونه زغال سنگ معدن اق دربند سرخس به روش ثقلی وفلوتاسیون

دانشجو: محسن چمنت

اساتید راهنما: دکتر محمد نوع پرست و دکتر ضیاالدین شفائی

استاد مشاور: دکترگلناز جوزانی

تاریخ: چهارشنبه، 4 مهرماه 7

زمان: 10 صبح

مکان: اتاق 3 دانشکده مهندسی معدن