جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد-محمدتقی رحمتی زاد

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد-محمدتقی رحمتی زاد


 

اعلام دفاع از پایان­نامه کارشناسی ارشد

عنوان: به کارگیری روشی جدید برای تفسیر و مدل­سازی داده­های مگنتوتلوریک به کمک پارامترهای سری و موازی تانسور امپدانس

دانشجو: محمدتقی رحمتی زاد

استاد راهنما: دکتر علی مرادزاده

استاد مشاور: دکتر رضا قائد رحمتی

تاریخ: یکشنبه، 8 مهر 1397

زمان: 4 عصر

مکان: اتاق 2 دانشکده مهندسی معدن