جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد – ابراهیم عارف مند

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد – ابراهیم عارف مند


اعلام دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان: مطالعه اثرات سیستم Deck Power بر خردایش و عقبزدگی معدن آهن میشدوان  

دانشجو: ابراهیم عارف مند

اساتید راهنما: دکتر حسن بخشنده امنیه، دکتر مهدی پورقاسمی ساغند

تاریخ: یکشنبه، 12 خرداد 1398

زمان: 10 صبح

مکان: اتاق 1 دانشکده مهندسی معدن