جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد – امیرحسین امینی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد – امیرحسین امینی


عنوان: بررسی پدیده قوس‌زدگی در سدهای خاکی احداث شده در دره‌های تنگ با مدل‌سازی عددی سه‌بعدی (مطالعه موردی: سد رودبار لرستان)

دانشجو: امیرحسین امینی

اساتید راهنما: دکتر علیرضا کارگر – دکتر محمدحسین خسروی

استاد مشاور: مهندس حسین بهزادی‌نژاد

تاریخ: دوشنبه، 23 بهمن 1402

زمان: 11 صبح

مکان: اتاق 1 دانشکده مهندسی معدن