جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد – امیر کشت گر

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد – امیر کشت گر


اعلام دفاع از پایان ­نامه کارشناسی ارشد

عنوان: استحصال ایتریم از محلول سنتزی با استفاده از نانوصفحات گرافن

دانشجو: امیر کشت­گر

اساتید راهنما: دکتر مهدی قراباغی، دکتر هادی عبداللهی

استاد مشاور: مهندس محمود تمدنی­ سرای

تاریخ: شنبه، 29 دی 1397

زمان: 9:00

مکان: اتاق 4 دانشکده مهندسی معدن