جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد – سید محمد امینی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد – سید محمد امینی


اعلام دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان: تحلیل عددی اثرات لرزش‌های ناشی از انفجار بر روی سازه­های بتنی و سنگی سد پلرود

دانشجو: سید محمد امینی

استاد/اساتید راهنما: دکتر حسن بخشنده امنیه

استاد/اساتید مشاور:

تاریخ: دوشنبه، 9مهر 1397

زمان: 2 عصر

مکان: اتاق 9 دانشکده مهندسی معدن