جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد – شادی محول

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد – شادی محول


اعلام دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان: بررسی کانیهای رسی یکی از مخازن کربناته جنوب غرب ایران با هدف طبقه بندی مخزن به لحاظ کیفیت

دانشجو: شادی محول

اساتید راهنما: دکتر سهیلا اصلانی/ دکتر گلناز جوزانی کهن

داور داخلی: دکتر وحید توکلی

داور خارجی: دکتر سعید شاد

تاریخ: چهارشنبه 5 تیر 1398 

زمان: ساعت 10 صبح 

مکان: کلاس 9 ،دانشکده مهندسی معدن، پردیس دانشکدههای فنی دانشگاه تهران