جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد – شهرام ابراهیم پور

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد – شهرام ابراهیم پور


اعلام دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان: انحلال بیولوژیکی سه مرحله­ای غبار مس و پسماند کارخانه غبار با سه نوع باکتری مزوفیل، ترموفیل معتدل و ترموفیل مطلق جهت بازیابی حداکثری مس

دانشجو: شهرام ابراهیم­پور

استاد/اساتید راهنما:  دکتر هادی عبداللهی، دکتر مهدی قراباغی

استاد مشاور: مهندس زهرا منافی

تاریخ: چهارشنبه، 21 بهمن 1398

زمان: 16:00

مکان: کلاس 9 دانشکده مهندسی معدن