جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد – علی محمودزاده

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد – علی محمودزاده


اعلام دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان: بررسی قابلیت کاربرد نانوذرات سنتزی به عنوان کلکتور فلوتاسیون کانی کالکوپیریت

دانشجو: علی محمودزاده

استاد راهنما: دکتر مهدی قراباغی

استاد مشاور: مهندس محمود تمدنی سرای

تاریخ: شنبه، 29 دی ماه 1397

زمان: 10:30 صبح

مکان: اتاق 9 دانشکده مهندسی معدن