جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد – فرید علی محمد نیا

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد – فرید علی محمد نیا


اعلام دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان: پیش ­بینی حجم تزریق­ خوری در عملیات پیش ­تزریق به روش تزریق بادبزنی در آب­بندی تونل با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

دانشجو: فرید علی محمد نیا

استاد راهنما: دکتر عباس مجدی

تاریخ: دوشنبه، 10 تیر 1398

زمان: ۴ عصر

مکان: اتاق 9 دانشکده مهندسی معدن