جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد – وحید اصلانی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد – وحید اصلانی


اعلام دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان: بهینه‌سازی و بهبود عملکرد بیولیچینگ منابع سولفیدی مس با استفاده از باکتری‌های ترموفیل معتدل، با نگرشی بر مطالعات مینرالوژیکی منابع مختلف سولفیدی مس

دانشجو: وحید اصلانی

اساتید راهنما: دکتر مهدی قراباغی، دکتر هادی عبداللهی

استاد مشاور: دکتر زهرا منافی

اساتید داور: دکتر سید ضیاءالدین شفائی، دکتر محمد کارآموزیان

تاریخ: دوشنبه، 21 بهمن 1398

زمان: 13:30

مکان: کلاس 9 دانشکده مهندسی معدن