جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد – وحید جعفری

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد – وحید جعفری


اعلام دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان: بررسی عددی اثرات لرزش‌های ناشی از انفجار بر روی خطوط لوله نفت و گاز خط راه ایذه-کارون 3

دانشجو: وحید جعفری

استاد/اساتید راهنما: دکتر حسن بخشنده امنیه

استاد/اساتید مشاور: مهندس اسماعیل طهماسبی

تاریخ: دوشنبه، 9 مهر 1397

زمان: 1 عصر

مکان: اتاق 9 دانشکده مهندسی معدن