جلسه دفاع از پروپوزال رساله دکتری- شکوه ریاحی

جلسه دفاع از پروپوزال رساله دکتری- شکوه ریاحی


اعلام دفاع از پروپوزال رساله دکتری

عنوان: توسعه روشهای هیبریدی رتبه‌بندی مبتنی بر داده جهت پتانسیل‌یابی مواد معدنی، برگه 1:100000 چهارگنبد

دانشجو: شکوه ریاحی

اساتید راهنما: دکتر عباس بحرودی، دکتر سهیلا اصلانی

استاد مشاور: دکتر میثم عابدی

تاریخ: یکشنبه، 2 تیر 1398

زمان: 10 صبح

مکان: اتاق 9 دانشکده مهندسی معدن