جلسه دفاع از پیشنهاد رساله دکتری- محمد جعفری

جلسه دفاع از پیشنهاد رساله دکتری- محمد جعفری


اعلام دفاع از پیشنهاد رساله دکتری

عنوان: طراحی و تولید حلال‌های یونی اتکتیک جهت بازیابی فلزات ارزشمند از باتری های لیتیومی به شیوه یونومتالورژی

دانشجو: محمد جعفری

اساتید راهنما: دکتر سید ضیاالدین شفائی تنکابنی و دکتر هادی عبداللهی

استاد مشاور: دکتر علی انتظاری زرندی

تاریخ: 5 بهمن 1398

زمان: 9 صبح

مکان: کلاس 9 دانشکده مهندسی معدن