جلسه دفاع از پیشنهاد رساله دکتری – جمال زادهش

جلسه دفاع از پیشنهاد رساله دکتری – جمال زادهش


اعلام دفاع از پیشنهاد رساله دکتری

عنوان: مدل ریاضی سه ­بعدی شبکه­ های شکست جهت تعیین مورفولوژی درزه­ های توده ­سنگ  (با تمرکز بر درزه ­های موجود در توده­ سنگ معدن سنگ تزیینی سرچشمه)

دانشجو: جمال زادهش

اساتید راهنما: دکتر عباس مجدی، دکتر مهدی امینی

تاریخ: شنبه 29 دی 1397

زمان: 4 عصر

مکان: اتاق 4 دانشکده مهندسی معدن