جلسه ی دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد-پویا احمدی نَوَره

جلسه ی دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد-پویا احمدی نَوَره


اعلام دفاع از پایان ­نامه­ کارشناسی ارشد

عنوان : تحلیل پایداری سازه­ی فروشویی شماره­ی یک معدن مس میدوک تحت بارگذاری دینامیکی

دانشجو : پویا احمدی نوره

استاد راهنما : دکتر مهدی امینی

تاریخ : دوشنبه 9 مهر ماه 1397

زمان : ساعت 3 بعد از ظهر

مکان : دانشکده­ مهندسی معدن اتاق شماره­ 8