جلسه ی دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد - مجتبی طباطبایی

جلسه ی دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد - مجتبی طباطبایی


اعلام دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان: استفاده از روش استخراج حلالی به منظور حذف فلزات سنگین روی و نیکل از محلول سنتزی

دانشجو: مجتبی طباطبایی

استاد راهنما: دکتر مهدی قراباغی

تاریخ دفاع: 10 مهر 1397

زمان: 3:30 عصر

مکان: اتاق 9 دانشکده معدن