گرایش های دانشکده گرایش های دانشکده

مرکز توسعه مهارتهای مهندسی دانشکده مهندسی معدن

تازه های دانشکده تازه های دانشکده

رویدادها رویدادها

حداقل و حداکثر واحد قابل اخذ دانشجویان کارشناسی ارشد

حداقل و حداکثر واحد قابل اخذ دانشجویان کارشناسی ارشد


بر اساس ماده 7 آیین نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ورودی 92 به بعد، تعداد واحد درسی را که دانشجو باید در هر نیمسال تحصیلی اخذ نماید حداقل 8 و حداکثر 12 است.


اطلاعیه ها اطلاعیه ها

نمایش 1 - 18 از 100 نتیجه
آیتم در هر صفحه 18
از 6