گرایش های دانشکده گرایش های دانشکده

مرکز توسعه مهارتهای مهندسی دانشکده مهندسی معدن

تازه های دانشکده تازه های دانشکده

رویدادها رویدادها

حذف نمره زبان عمومی

حذف نمره زبان عمومی


 

براساس مصوبه شورای آموزشی مورخ 20/6/91 دانشگاه ( بند15-6 )در مورد حذف نمره زبان عمومی برای آن عده از دانشجویان مقطع دکتری که از طریق سازمان سنجش جذب میگردند  به استحضار می رساند بر اساس آن مصوبه ا متحان زبان عمومی قبل از ا متحان جامع  ملغی گردیده است . ولیکن دانشجویانی که خارج از آزمون آن سازمان در دانشگاه پذ یرفته میشوند ملزم به شرکت در آزمون مربوطه و ارائه مدرک قبولی هستند. مراتب جهت استحضار و اقدام  مقتضی  مجددآ ابلاغ می گردد.

 


اطلاعیه ها اطلاعیه ها

نمایش 1 - 18 از 100 نتیجه
آیتم در هر صفحه 18
از 6