گرایش های دانشکده گرایش های دانشکده

مرکز توسعه مهارتهای مهندسی دانشکده مهندسی معدن

تازه های دانشکده تازه های دانشکده

رویدادها رویدادها

درخصوص بازه اخذ مجوز و دفاع از پایان نامه/ رساله، در نیمسال 1-94

درخصوص بازه اخذ مجوز و دفاع از پایان نامه/ رساله، در نیمسال 1-94


درخصوص بازه اخذ مجوز و دفاع از پایان نامه/ رساله، در نیمسال 1-94

94.10.7

 پیرو نامه شماره 193788/ت/82 تاریخ 2/8/91 درخصوص بازه اخذ مجوز و دفاع از پایان نامه/ رساله، به استحضار می رساند زمان اخذ مجوز در نیمسال 1-94 ، از 21/6/94 لغایت 22/10/94 و زمان دفاع از پایان نامه/ رساله، از 29/6/94  لغایت 30/10/94 اعلام می گردد.


اطلاعیه ها اطلاعیه ها

نمایش 1 - 18 از 100 نتیجه
آیتم در هر صفحه 18
از 6