گرایش های دانشکده گرایش های دانشکده

مرکز توسعه مهارتهای مهندسی دانشکده مهندسی معدن

تازه های دانشکده تازه های دانشکده

رویدادها رویدادها

دریافت لیست نشریات الزویر، مرتبط با علوم زمین و مهندسی معدن

دریافت لیست نشریات الزویر، مرتبط با علوم زمین و مهندسی معدن


دریافت لیست نشریات الزویر، مرتبط با علوم زمین و مهندسی معدن

94.10.20

پیرو مکاتبات انجام شده با کتابخانه بنیاد قلم چی، به منظور سهولت محققان در امر انتخاب ژورنال های تخصصی پس از نگارش مقالات، لیست ژورنال های مرتبط با گرایش های مختلف رشته مهندسی معدن به صورت یکجا دریافت شده است و از اینجا قابل دریافت است. فایل مذکور حاوی نام ژورنال، online ISSN، آدرس اینترنتی، نوع دسترسی به آن و تاریخچه تغییرات نام ژورنال است.

خواهشمند است درخواست های خود در ارتباط با ایجاد امکان دسترسی به مقالات ژورنال های مرتبط تخصصی الزویر را به پست الکترونیک سرکار خانم دکتر گلناز جوزانی کهن، نماینده کمیته کتاب دانشکده مهندسی معدن به آدرس gjkohan@ut.ac.ir ارسال فرمایید تا پس از بررسی درخواست، مکاتبات لازم برای خرید حق اشتراک نشریه از طرف کتابخانه انجام شود.


اطلاعیه ها اطلاعیه ها

نمایش 1 - 18 از 100 نتیجه
آیتم در هر صفحه 18
از 6