دهمین گردهمایی سالیانه دانشکده مهندسی معدن دانشگاه تهران

دهمین گردهمایی سالیانه دانشکده مهندسی معدن دانشگاه تهران


 انجمن علمی دانشکده مهندسی معدن دانشگاه تهران برگزار می‌کند:
 
 دهمین گردهمایی سالیانه دانشکده مهندسی معدن دانشگاه تهران 
 
 زمان: ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸، ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۹
 
 مکان: خیابان کارگر شمالی، پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران،  ساختمان مرکزی،  سالن آمفی تئاتر معدن