گرایش های دانشکده گرایش های دانشکده

مرکز توسعه مهارتهای مهندسی دانشکده مهندسی معدن

تازه های دانشکده تازه های دانشکده

رویدادها رویدادها

دومین کنفرانس اجرای پروژه به روش EPC

دومین کنفرانس اجرای پروژه به روش EPC


دومین کنفرانس اجرای پروژه به روش EPC

93.6.3

به پیوست پوستردومین کنفرانس اجرای پروژه به روش EPC مرکز آموزش بازرگانی جهت شرکت علاقمندان در این کنفرانس قرار داده شده است.

پوستر


اطلاعیه ها اطلاعیه ها

نمایش 1 - 18 از 100 نتیجه
آیتم در هر صفحه 18
از 6