رتبه های اول تا سوم دانش آموختگان رشته مهندسی معدن از سال 98 به بعد

رتبه های اول تا سوم دانش آموختگان رشته مهندسی معدن از سال 98 به بعد


با افتخار کسب رتبه های اول تا سوم شما دانشجویان ساعی را تبریک عرض کرده و از درگاه خدای متعال موفقیت های روز افزون برای شما عزیزان را مسئلت داریم.
 
رتبه های اول تا سوم - سال تحصیلی 02-01 ورودی 1398
ردیف نام  نام خانوادگی شماره دانشجویی عکس
رتبه اول مهدیس ستاری 810598119
رتبه دوم مهشاد رضایی 810598117  
رتبه سوم علیرضا کزازی 810598133
 
رتبه های اول تا سوم - سال تحصیلی 02-01 ورودی 1399
ردیف نام  نام خانوادگی شماره دانشجویی عکس
رتبه اول مهدی یار جدیدی 810599077
رتبه دوم شاهین شیخکانلوی میلان 810599092  
رتبه سوم سیده رومینا سیدی اشکیکی 810599089
 
رتبه های اول تا سوم - سال تحصیلی 02-01 ورودی 1400
ردیف نام  نام خانوادگی  شماره دانشجویی عکس
رتبه اول ایلیا طلیسچیان 810500046
رتبه دوم فاطمه ترابی 810500027
رتبه سوم یاسمن زهرا علیشاهی ها 810500051
 
رتبه های اول تا سوم - سال تحصیلی 02-01 ورودی1401
ردیف نام  نام خانوادگی شماره دانشجویی عکس
رتبه اول احمد رضا  فروردین 810501114  
رتبه دوم ستاره  امانتی شهری 810501078  
رتبه سوم آرمین اسرفیل زاده خانقشلاقی 810501075