گرایش های دانشکده گرایش های دانشکده

مرکز توسعه مهارتهای مهندسی دانشکده مهندسی معدن

تازه های دانشکده تازه های دانشکده

رویدادها رویدادها

زمان برگزاری آزمون جامع و اعلام نتایج در نیمسال اول سال تحصیلی 95 - 94

زمان برگزاری آزمون جامع و اعلام نتایج در نیمسال اول سال تحصیلی 95 - 94


زمان برگزاری آزمون جامع و اعلام نتایج در نیمسال اول سال تحصیلی 95 - 94 به شرح زیر اعلام می شود.

 

              زمان برگزاری آزمون در دانشکده ها                                                    زمان اعلام نتایج آزمون جامع به پردیس

                        از 26 مهر تا 7 آبان                                                                                  تا 21 آبان


اطلاعیه ها اطلاعیه ها

نمایش 1 - 18 از 100 نتیجه
آیتم در هر صفحه 18
از 6