زمان کلاسهای سمینار

زمان کلاسهای سمینار


95.2.4

بدینوسیله به اطلاع می رساند کلاس درس سمینار روزهای چهارشنبه ساعت 16-14 درکلاس 9 برگزار خواهد شد.

ضمنا کلاس فوق از چهارشنبه 8/02/1394 شروع می شود.

 

 

تحصیلات تکمیلی دانشکده معدن