سومین جلسه مشترک کمیته تخصصی مهندسی معدن کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران با اعضای هیأت علمی

سومین جلسه مشترک کمیته تخصصی مهندسی معدن کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران با اعضای هیأت علمی


سومین جلسه مشترک کمیته تخصصی مهندسی معدن کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران با اعضای هیأت علمی چهارم بهمن ماه در دفتر دانشکده مهندسی معدن برگزار شد. در این جلسه شانزده نفر از اعضای هیأت علمی دانشکده مهندسی معدن، به ترتیب حروف الفبا آقای دکتر امید اصغری، سرکار خانم دکتر سهیلا اصلانی، سرکار خانم دکتر گلناز جوزانی کهن، آقای دکتر محمد حسین خسروی، آقای دکتر سید ضیا الدین شفائی، آقای دکتر هادی عبداللهی، آقای دکتر اکبر فرزانگان، آقای دکتر مهدی قراباغی، آقای دکتر عباس مجدی، آقای دکتر علی مرادزاده، آقای دکتر حسین معماریان، آقای دکتر میرصالح میرمحمدی، آقای دکتر غلامحسین نوروزی، آقای دکتر محمد نوع پرست، آقای مهندس سید شمس الدین وهابی و آقای مهندس مهدی یاوری شرکت داشتند. از کمیته تخصصی مهندسی معدن پنج نفر، به ترتیب حروف الفبا آقای مهندس مجید اسدی (معدن ۷۰)، آقای مهندس منصور برقی (معدن ۵۹)، سرکار خانم دکتر گلناز جوزانی کهن (معدن ۸۲)، آقای مهندس تقی قربانی (معدن ۶۸)، و آقای مهندس هرمز ناصرنیا (معدن ۴۷)، در این جلسه حضور یافتند.

در این جلسه دو ساعت و نیمه که به محوریت موضوع اخذ پروژه‌های تخصصی صنعتی به منظور پویاسازی فضای علمی-آزمایشگاهی در دانشکده و ایجاد ارتباط فعال با صنعت معدن کشور اختصاص داشت، اعضای هیأت علمی و کمیته تخصصی مهندسی معدن کانون فارغ التحصیلان دانشکده فنی هریک به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند که در نهایت مقرر شد تا تیمی از نمایندگان اعضای هیأت علمی دانشکده و کمیته تخصصی مهندسی معدن کانون در جلسات بعدی به طراحی چارچوبی جهت اخذ هدفمند پروژه‌های صنعتی، هماهنگی‌های مقتضی را به عمل آورند.