فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی در کشور آلمان

فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی در کشور آلمان


95.6.14

  به پیوست تصویر نامه شماره 112099/16 مورخ 31/05/1395 قائم مقام محترم وزیر در امور بین الملل و رئیس مرکز همکاری های علمی و بین المللی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ارسال می شود . خواهشمند است دستور فرمایند به دانشجویان دکترای واجد شرایط استفاده از فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت که از کشور آلمان پذیرش گرفته اند اطلاع رسانی شود و در اسرع وقت مدارک مربوط ( همان مدارکی که به طور معمول ارسال می شود : فرم 101 ، سند تعهد محضری ، گواهی زبان و ... ) را به این معاونت ارسال کنند تا نسبت به معرفی ایشان اقدام مقتضی به عمل آید . یادآور می شود برابر نامه یاد شده معرفی این دانشجویان علاوه بر سهمیه تعیین شده فرصت تحقیقاتی آن پردیس / دانشکده می باشد .

پیوست 1 پیوست 2