قابل توجه متقاضیان امریه سربازی دانشکده مهندسی معدن

قابل توجه متقاضیان امریه سربازی دانشکده مهندسی معدن


95.7.24

 

دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران، که تمایل به گذارندن امریه سربازی در دانشکده مهندسی معدن دارند میتوانند رزومه خود را به آدرس info@mines.ut.ac.ir ارسال نمایند.