لیست سوم فرصت مطالعاتی و پسا دکترا صنعتی

لیست سوم فرصت مطالعاتی و پسا دکترا صنعتی


96.2.31

با توجه به امضای تفاهم نامه وزارت خانه‌های علوم تحقیقات و فناوری و صنعت و معدن؛ به پیوست تصویر نامه شماره ۱۷۳۹۳/‏۳‬ مورخ ۰۴/‏۰۲/‏۹۶‬ و فهرست سوم (شامل ۲۵) طرح پسا دکتری و فرصت مطالعاتی اعلام شده از سوی وزارت صنعت معدن و تجارت جهت اطلاع به پیوست، در وب سایت قرار میگرد. 

متن نامه پیوست 1 پیوست 2 پیوست 3 پیوست 4