لیست کتب عمومی موجود در کتابخانه بنیاد قلمچی (پردیس۲) و فراخوان تهیه کتاب

لیست کتب عمومی موجود در کتابخانه بنیاد قلمچی (پردیس۲) و فراخوان تهیه کتاب


95.1.25

پیرو مکاتبات انجام شدهبا کتابخانه بنیاد قلمچی (پردیس۲)، لیست کتب عمومی کتابخانه به صورت یکجا دریافت شده است که از اینجا قابل دانلود است. کلیه کتاب‌های موجود در لیست در قفسه‌های بخش عمومی کتابخانه جهت امانت موجود است، به طور قطع مطالعه کتب مذکور در اوقات فراغت، کمک شایانی در جهت ارتقای سطح اطلاعات عمومی، مذهبی، تاریخی و ادبی محققان محترم خواهد داشت.

با عنایت به نزدیک شدن به زمان برگزاری نمایشگاه کتاب، خواهشمند است نیازهای مربوط به تهیه کتاب‌های عمومی یا تخصصی خود را (فارسی یا لاتین، الکترونیکی یا چاپی) به پست الکترونیک سرکار خانم دکتر گلناز جوزانی کهن، نماینده کمیته کتاب دانشکده به آدرس gjkohan@ut.ac.ir منعکس فرمایید تا در اسرع وقت به کتابخانه منعکس شود.