گرایش های دانشکده گرایش های دانشکده

مرکز توسعه مهارتهای مهندسی دانشکده مهندسی معدن

تازه های دانشکده تازه های دانشکده

رویدادها رویدادها

مدیر امور بین الملل

مدیر امور بین الملل


نام مدیر امور بین الملل: دکتر گلناز جوزانی کهن

پست الکترونیک:

شرح وظایف مدیر بینالملل :  

  1. تدوین برنامه راهبری بینالمللیسازی دانشکده مهندسی معدن
  2. راهبری و هدایت مهمانان خارجی دانشکده مهندسی معدن در طول سال تحصیلی
  3. بررسی‌های لازم جهت شناخت وضعیت دانشکده‌های معدن در سایر کشورها به منظور تدوین و امضای تفاهم‌نامه همکاری فیمابین در راستای سیاست بین‌المللی‌سازی دانشگاه تهران
  4. شرکت منظم در جلسات کارگروه بین الملل پردیس دانشکده‌های فنی و اطلاع‌رسانی مصوبات و فرصت‌های تحصیلی به نحو مقتضی به اعضای هیات علمی، کارکنان و دانشجویان
  5. نظارت بر عملکرد کارآموزان خارجی معرفی شده از طرف کمیته ملی آیسته ایران به دانشکده مهندسی معدن
  6. دعوت از اساتید بین المللی و صاحبان صنایع بین المللی وابسته به معدن برای ارائه سخنرانی در دانشکده مهندسی معدن

 

 


اطلاعیه ها اطلاعیه ها

نمایش 1 - 18 از 100 نتیجه
آیتم در هر صفحه 18
از 6