گرایش های دانشکده گرایش های دانشکده

تازه های دانشکده تازه های دانشکده

رویدادها رویدادها

مدیر امور بین الملل

مدیر امور بین الملل


نام مدیر امور بین الملل: دکتر گلناز جوزانی کهن

پست الکترونیک:

شرح وظایف مدیر بینالملل :  

  1. تدوین برنامه راهبری بینالمللیسازی دانشکده مهندسی معدن
  2. راهبری و هدایت مهمانان خارجی دانشکده مهندسی معدن در طول سال تحصیلی
  3. بررسی‌های لازم جهت شناخت وضعیت دانشکده‌های معدن در سایر کشورها به منظور تدوین و امضای تفاهم‌نامه همکاری فیمابین در راستای سیاست بین‌المللی‌سازی دانشگاه تهران
  4. شرکت منظم در جلسات کارگروه بین الملل پردیس دانشکده‌های فنی و اطلاع‌رسانی مصوبات و فرصت‌های تحصیلی به نحو مقتضی به اعضای هیات علمی، کارکنان و دانشجویان
  5. نظارت بر عملکرد کارآموزان خارجی معرفی شده از طرف کمیته ملی آیسته ایران به دانشکده مهندسی معدن
  6. دعوت از اساتید بین المللی و صاحبان صنایع بین المللی وابسته به معدن برای ارائه سخنرانی در دانشکده مهندسی معدن

 

 


اطلاعیه ها اطلاعیه ها

نمایش 1 - 18 از 100 نتیجه
آیتم در هر صفحه 18
از 6