گرایش های دانشکده گرایش های دانشکده

مرکز توسعه مهارتهای مهندسی دانشکده مهندسی معدن

تازه های دانشکده تازه های دانشکده

رویدادها رویدادها

مراحل دفاع از رساله دکتری

مراحل دفاع از رساله دکتری


 

درخصوص اخذ مجوز دفاع از رساله دانشجویان دکتری می بایست پیش از تحویل مدارک به تحصیلات تکمیلی از موارد ذیل اطمینان حاصل کنند:

1- ثبت کلیه نمرات آموزشی در سیستم و نمره آزمون جامع

2- اخذ واحد رساله در نیمسالی که در آن درخواست دفاع می دهند

3- وصول تاییدیه اضافه سنوات از آموزش کل دانشگاه / دانشکده

4- ثبت پروپوزال در سیستم

5- تسویه حساب کامل مالی

♦ تسویه حساب کامل برای دانشجویان نوبت دوم دکتری

♦ تسویه حساب با دانشجویان روزانه ترم یازده به بعد

پس از حصول اطمینان از کلیه موارد فوق، دانشجویان می بایست مراحل زیر را طی کنند:

1- ارائه­­­ ی فرم اعلام کفایت رساله به استاد راهنما جهت تایید و پیشنهاد داوران.

2- پس از تکمیل فرم اعلام کفایت تحویل آن به تحصیلات تکمیلی دانشکده جهت تصویب درجلسه

3- پس از تایید داوران، توسط کمیته تحصیلات تکمیلی،تحویل فرم اعلام وصول و فرم اظهار نظر داور همراه با یک نسخه رساله تحویل داده خواهد شد.

4- تحویل موارد ذیل به واحد پذیرش معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس .

1-4- تحویل فرم اعلام وصول

2-4- تحویل فرم اعلام کفایت

3-4- تحویل کپی صفحه اول مقالات

4-4- تاییدیه استاد راهنما مبنی بر مستخرج از تز بودن مقالات ISI

کارشناس پردیس پس از بررسی های لازم و در صورت عدم وجود منع صدور مجوز از طریق اتوماسیون اداری مجوز را صادر و به تحصیلات تکمیلی دانشکده معدن ارسال می نماید.

5- دانشجو می تواند مجوز را از تحصیلات تکمیلی دانشکده دریافت نمایند.

6- پس از اخذ مجوز ، تنظیم دعوت نامه برای داوران توسط تحصیلات تکمیلی دانشکده و تحویل آن توسط دانشجو به داوران.

7-  هماهنگی محل دفاع با تحصیلات تکمیلی دانشکده

8- تکمیل فرم پیوست و فرستادن آن به ایمیل ذکر شده. نصب آگهی دفاع روی تابلوهای دانشکده و تحویل یک کپی به تحصیلات تکمیلی دانشکده

9- مرحله آخر تکمیل فرم نمره رساله و ایمیل به کارشناس تحصیلات تکمیلی جهت ویرایش و پرینت(mir@ut.ac.ir)

 

   
 

اطلاعیه ها اطلاعیه ها

نمایش 1 - 18 از 100 نتیجه
آیتم در هر صفحه 18
از 6