گرایش های دانشکده گرایش های دانشکده

مرکز توسعه مهارتهای مهندسی دانشکده مهندسی معدن

تازه های دانشکده تازه های دانشکده

رویدادها رویدادها

مراحل دفاع از موضوع رساله دکتری

مراحل دفاع از موضوع رساله دکتری


طبق تقویم آموزشی و پژوهشی و بر اساس ماده 15 آئین نامه دانشگاه، دانشجو همزمان یا پس از امتحان جامع که حداکثر تا پایان نیمسال چهارم تحصیلی، باید از پیشنهاد طرح پژوهشی رساله خود در حضور کمیته مذکور (اساتید راهنما و مشاور، دو داور داخلی و دو داور خارج از دانشگاه به پیشنهاد استاد راهنما و تصویب شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده تشکیل می گردد، دفاع کند چنانچه دانشجو، نتواند در زمان مقرر از پیشنهاد طرح پژوهشی رساله خود دفاع کند طبق تبصره 2 این ماده می تواند زمان مذکور را با موافقت اساتید راهنما و تصویب شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده و پردیس حداکثر به مدت یک نیمسال تحصیلی، با رعایت سقف زمانی مجاز دوره ی دکتری به تعویق اندازد.

دانشجویان می بایست برای دفاع مراحل زیر را طی کنند:

1- ارائه­­­ ی فرم اعلام کفایت و تاییدیه پیشنهاد رساله به اساتیدراهنما و سرپرست گرایش جهت تایید و پیشنهاد داوران.

2- پس از تکمیل فرم اعلام کفایت تحویل آن به تحصیلات تکمیلی دانشکده جهت تصویب درجلسه تحصیلات تکمیلی دانشکده.

3- پس از تایید داوران، توسط کمیته تحصیلات تکمیلی، دانشجو بایستی یک عدد معرفی نامه از دفترتحصیلات

تکمیلی دانشکده تحویل و همراه فرم اظهار نظر داور و یک نسخه پروپوزال به داوران تحویل دهد.

4- پس از تعیین زمان قطعی دفاع، دانشجو موظف است اطلاعیه ی دفاع خود را روی تابلوهای دانشکده نصب کند و یک نسخه از آن را به دفتر تحصیلات تکمیلی تحویل دهد.

5- تنظیم دعوت نامه برای داوران توسط تحصیلات تکمیلی دانشکده و تحویل آن توسط دانشجو به داوران.

6- تکمیل فرم گواهی دفاع از موضوع رساله  و ایمیل به کارشناس تحصیلات تکمیلی جهت ویرایش و پرینت  mir@ut.ac.ir)).

7- پس از دفاع از موضوع رساله، دانشجو بایستی بلافاصله فرم اصلی پروپوزال (فرم جدید پیشنهاد و حمایت از پایان نامه) را تکمیل و به دفتر تحصیلات تکمیلی تحویل نماید.

 

 

 


اطلاعیه ها اطلاعیه ها

نمایش 1 - 18 از 100 نتیجه
آیتم در هر صفحه 18
از 6