گرایش های دانشکده گرایش های دانشکده

مرکز توسعه مهارتهای مهندسی دانشکده مهندسی معدن

تازه های دانشکده تازه های دانشکده

رویدادها رویدادها

معاونت اداری و مالی

معاونت اداری و مالی


 هادی عبداللهی
 استادیار
 شماره تماس:82084567
 اتاق 1st floor
 پست الکترونیکی: h_abdollahi@ut.ac.ir

 


اطلاعیه ها اطلاعیه ها

نمایش 1 - 18 از 100 نتیجه
آیتم در هر صفحه 18
از 6