گرایش های دانشکده گرایش های دانشکده

مرکز توسعه مهارتهای مهندسی دانشکده مهندسی معدن

تازه های دانشکده تازه های دانشکده

رویدادها رویدادها

معاونت پژوهشی و روابط بین الملل9.4.97

معاونت پژوهشی و روابط بین الملل9.4.97


محمد حسین خسروی
 استادیار
 شماره تماس : 82084398
 اتاق : 1st floor
 پست الکترونیکی : mh.khosravi@ut.ac.ir
 

 


اطلاعیه ها اطلاعیه ها

نمایش 1 - 18 از 100 نتیجه
آیتم در هر صفحه 18
از 6