نحوه محاسبه ده درصد برتر دانشجویان دوره کارشناسی برای ورود به مقطع کارشناسی ارشد بدون آزمون

نحوه محاسبه ده درصد برتر دانشجویان دوره کارشناسی برای ورود به مقطع کارشناسی ارشد بدون آزمون


95.7.27

مصوبه جدید جلسه ۶۲ مورخ ۱۰/‏۰۳/‏۹۵‬ شورای هدایت استعداد درخشان در خصوص نحوه محاسبه ده درصد برتر دانشجویان کارشناسی برای پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد بدون آزمون (استعداد درخشان) سال تحصیلی 97-96. بدینوسیله به اطلاع کلیه متقاضیان می‌رساند متن کامل مصوبه مذکوردر وبگاه حوزه معاونت آموزشی دانشگاه قابل رؤیت می باشد.

  

                                                                                         

                                                                                                               معاونت آموزشی دانشگاه تهران