نمایه شدن نشریه بین المللی معدن و مهندسی زمین در پایگاه DOAJ

نمایه شدن نشریه بین المللی معدن و مهندسی زمین در پایگاه DOAJ


95.3.18

با تلاش دست اندرکاران ژورنال تخصصی دانشکده مهندسی معدن یعنی نشریه بین المللی معدن و مهندسی زمین که به زبان انگلیسی با نام

International Journal of Mining and Geo-Engineering منتشر می‌شود، مقالات این ژورنال از تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۷ در پایگاه پربیننده (Directory of Open Access Journals) DOAJ نمایه می‌شود.برای اطلاعات بیشتر از لینک زیر بازدید فرمایید.

https://doaj.org/toc/2345-6949