گرایش های دانشکده گرایش های دانشکده

مرکز توسعه مهارتهای مهندسی دانشکده مهندسی معدن

تازه های دانشکده تازه های دانشکده

رویدادها رویدادها

وظایف و اهداف معاونت پژوهشی

وظایف و اهداف معاونت پژوهشی


 1. اجرای آئین نامه ها و مقررات پژوهشی مصوب
 2. تهیه و تنظیم سیاستهای پژوهشی دانشکده و ارائه آن به رئیس دانشکده
 3. نظارت بر کلیه فعالیتهای تحقیقاتی اساتید و دانشجویان دانشکده
 4. تشویق اساتید دانشکده جهت تالیف، ترجمه و نگارش کتب و مقالات علمی و تخصصی
 5. نظارت بر حسن اجرای سمینارها و گردهمایی های علمی
 6. بررسی درخواستهای اساتید دانشکده جهت استفاده از بورسها و فرصت مطالعاتی و دوره های کوتاه مدت
 7. بررسی و برآورد کلیه منابع مورد نیاز دانشکده اعم از نیازهای تجهیزاتی آزمایشگاها
 8. اطلاع رسانی بخشنامه ها و دستورالعمل های پژوهشی به اساتید دانشکده
 9. نظارت بر انجام امور مربوط به شرکت اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشکده در کنفرانس های بین المللی خارجی و داخلی
 10.  نظارت بر انجام امور مربوط به فرصت مطالعاتی داخل وخارج اعضای هیئت علمی و دانشجویان دکتری دانشکده
 11. مدیریت و نظارت در جلسات پژوهشی دانشکده

 

 

   


اطلاعیه ها اطلاعیه ها

نمایش 1 - 18 از 100 نتیجه
آیتم در هر صفحه 18
از 6