پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد توسط دانشگاه یاسوج برای سال تحصیلی 97-96 بر اساس آئین نامه بدون آزمون استعدادهای درخشان

پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد توسط دانشگاه یاسوج برای سال تحصیلی 97-96 بر اساس آئین نامه بدون آزمون استعدادهای درخشان


96.2.13

جهت اطلاع از جزئیات اینجا کلیک کنید